Novinky

26.01.2020
Drevené brikety sa svojimi vlastnosťami najviac ...
07.01.2020
Viete, že: ...
07.11.2019
Obnovenie/ udelenie Súhlasu so spracovaním...

Nachádzate sa tu

HĽADÁME REGIONÁLNE ZASTÚPENIE

HĽADÁME REGIONÁLNE ZASTÚPENIE

Bratislava, Senec, Nitra, Zvolen, Žilina...

Hľadáme regionálne zastúpenie v rámci SR - oblasti Banská Bystrica, Bratislava, Senec, Stupava, Nitra, Bytča, Žilina, Prešov., Banská Bystrica, Zvolen.. - mimo už zriadených predajní (http://www.lestn.sk/predajne-ekopaliv-lespre predaj sortimentu brikety - pelety - drevo na províznej báze a na základe Zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení (VOZ), tak aby predajcovia boli navzájom vzdialení cca 20 - 30 km.

Je to doplnková činnosť k Vášmu portfóliu služieb aktívna najmä v zimnej sezóne, ak máte dobré skladové priestory a nevyťaženú predajňu.
Tovar je odoberaný na komis a  úhrada zaň sa realizuje až na základe fakturácie podľa skutočného predaja. Faktúry za provízie, (percentá zo skladovej ceny) sa započítavajú s faktúrami za predaj. 

Podmienkou pre VOZ je vlastná obchodná činnosť/ živnosť, sklad a predajňa s dennou prevádzkou. Ďalej registračná pokladňa, prístup k internetu a zvládnutie jednoduchého skladového softvéru na adresnú evidenciu zákazníkov, uzamykateľný a strážený sklad s pevnou podlahou pre najmenej 3x24 paliet (3 kamióny tovaru), vysokozdvižný vozík na nakládku a vykládku.

Kontakt: 
Ing. Helena Šerešová, predaj a marketing, seresova@lestn.sk